Avfallsfraksjoner

Klikk på avfallstypen for mer informasjon om levering og etterbehandling av avfallet:

Brennbart avfall
Deponirest
EE-avfall
Emballasjeglass
Kompostertbart avfall
Metall
Miljøfarlig avfall
Optibag
Papp/kartong
Plast
Risikoavfall
Trevirke
Usortert avfall