Plast

Plast

Definisjon på plast:
Myk plast som krympefolie, byggfolie, strekkfilm, plastposer ol.

Levering

Levering av plast:
Plast må i blanke sekker før det legges i container for papp/plast eller ved levering på gjenvinningsstasjon

Plasten skal ikke være tilgriset og ikke inneholde andre fraksjoner som strammebånd, isopor (EPS) med mer.

Etterbehandling

Plasten blir sendt til materialgjenvinning. Plasten blir bearbeidet og regranulert til pellets som brukes til produksjon av nye produkter.

Nyttige linker:

www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/plastavfall