Brennbart avfall

Brennbart avfall

Alt avfall som er brennbart og ikke kan sorteres på annet vis:
tilgriset papir, plast, papp og små gjenstander eks. plastdeler, emballasjeplast, isopor, kontorpapir.

Levering av avfallet

Brennbart avfall skal leveres løst eller i blanke sekker. Dette for å sikre at det ikke havner ikke-brennbart avfall eller annet i sekkene.

Behandling av avfallet

Brennbart avfall går rett til forbrenningsanlegg.