Deponirest

Deponirest

Avfall som IKKE kan sorteres på annen måte.

Inert avfall, tegl, pcb-fri betong uten armering, vindusglass, keramikk, porselen, jord som ikke er forurenset, stein, glass, isolasjon, gips og gipsplater, hydraulikkslanger, møbler m/blanding av metall og annet materiale.

Levering

Legges direkte i container for deponirest.

Skal IKKE inneholde farlig avfall, EE-avfall og avfall som kan sorteres på annen måte.