Kompostertbart avfall

Komposterbart avfall

Lett nedbrytbart organisk avfall:
Matavfall, vått husholdningspapir, kaffefilter, teposer, planter og blomsteravskjær.

Levering

Legges direkte i container for komposterbart avfall.

Kunder som har optibag-system benytter grønne poser til komposterbart avfall før det legges i container.