Metall

Metall

Metall er en samlebetegnelse for alle metaller og legeringer. Mest aktuelt er jern, blikk, aluminium, messing, tinn, blikk.

Eks.: sykler, fat, felger, motorer uten olje, netting.

Levering

Metall samles sammen for henting etter avtale eller leveres direkte til gjenvinningsstasjonen.

Det er svært viktig at metaller ikke blir sammenblandet med andre fraksjoner som leveres. Metaller kan volde store skader på kverneutstyret og føre til driftsstans. Metaller i andre fraksjoner kan også kvalitetsforringe de produkter som produserer som eks. jord og brenselsfraksjon.

Etterbehandling

Metallet separeres og sendes til smelteverk for material-gjenvinning.

Nyttige linker:

www.miljostatus.no/metallavfall