Trevirke

Trevirke

Trevirke fra bygg- og nedrivningsavfall, anleggsarbeid osv.

Kreosot og cca-impregnert trevirke må leveres særskilt. Dette trevirke kan ikke blandes sammen med annet trevirke.

Levering

Legges i egne containere for trevirke eller samles opp og kjøres til gjenvinningsstasjon.

Kreosot og cca-impregnert trevirke må leveres særskilt. Dette trevirke kan ikke blandes sammen med annet trevirke.

Etterbehandling

Den vanligste måten å gjenvinne treavfall er opphugging av trevirke til brenselsflis. Massene kan brukes som energi.

Nyttige lenker:

www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/treavfall