Usortert avfall

Usortert avfall

 

Blandet avfall av de forskjellige avfallstypene levert inn usortert, må sorteres ved mottaksanlegg før videre behandling.

Legges direkte i container for usortert avfall.

EE-avfall og annet farlig avfall må leveres som egne fraksjoner og kan ikke blandes med usortert avfall.