Elektronisk avfallsdeklarering

Produsenter av farlig avfall og radioaktivt avfall har plikt til å levere avfallet til godkjent mottak.
Avfallet skal deklareres ved levering, slik avfallsforskriften beskriver. Dette kan nå gjøres digitalt på:

www.avfallsdeklarering.no