Bedriftsportal

Hvis du har fått tildelt brukernavn og passord fra oss, kan du følge denne linken for å hente statistikk på det avfallet vi har hentet hos deg:

 

Avfall som er levert av dere direkte på gjenvinningsstasjoner eller hentet med skapbil, vil ikke være med på denne statistikken.

 

Ta kontakt med våre kundeveiledere for å få en utfyllende statistikk eller hvis du har behov for annen hjelp:

Thomas Reijnow
thomas@reno-vest.no
Tlf 94023043

Hogia Bedriftsportal