Tømming av bedriftsavfall

Endringer for ukene 20 og 21

Tømmeplan til vanlig:

 

Brennbart avfall

ANDØY Onsdag

BØ Tirsdag

HADSEL Mandag

HADSEL INNLAND Mandag i partallsuke

LØDINGEN Mandag

ØKSNES Tirsdag

Papp/kartong/plast

ANDØY  Fredag i partallsuke

BØ Torsdag i partallsuke

HADSEL  Torsdag – hver uke

HADSEL INNLAND, BLOKKEN Onsdag i partallsuke

LØDINGEN Onsdag i partallsuke

SORTLAND Torsdag – hver uke

ØKSNES Onsdag i partallsuke

SVOLVÆR OG LEKNES Onsdag i partallsuke

LØDINGEN VESTBYGD Mandag i oddetallsuker

Deponirest

ANDØY Ingen rute

BØ Ingen rute

HADSEL Onsdag i oddetallsuker

LØDINGEN Onsdag i oddetallsuker

SORTLAND Onsdag i oddetallsuker

ØKSNES Onsdag i oddetallsuker

SVOLVÆR OG LEKNES Onsdag i oddetallsuker

Usortert avfall

Usortert avfall kjøres på bestilling – ta kontakt på tlf. 76 11 29 19

Metall

Ta kontakt for informasjon – tlf. 76 11 29 19

Farlig avfall

ANDØY Mandag i partallsuker

Torsdag i partallsuker

HADSEL Onsdag i partallsuker

LØDINGEN Onsdag i oddetallsuker

SORTLAND Tirsdag – hver uke

ØKSNES Mandag i oddetallsuker

 

EE-avfall

ANDØY Mandag i partallsuker

Torsdag i partallsuker

HADSEL Onsdag i partallsuker

LØDINGEN Onsdag i oddetallsuker

SORTLAND Tirsdag – hver uke

ØKSNES Mandag i oddetallsuker

Risikoavfall

ANDØY Mandag i partallsuker

Torsdag i partallsuker

HADSEL Onsdag i partallsuker

LØDINGEN Onsdag i oddetallsuker

SORTLAND Tirsdag – hver uke

ØKSNES Mandag i oddetallsuker

Frityrolje

ANDØY Mandag i partallsuker

Torsdag i partallsuker

HADSEL Onsdag i partallsuker

LØDINGEN Onsdag i oddetallsuker

SORTLAND Tirsdag – hver uke

ØKSNES Mandag i oddetallsuker

Utkjøring av poser og beholdere

ANDØY Mandag i partallsuker

Torsdag i partallsuker

HADSEL Onsdag i partallsuker

LØDINGEN Onsdag i oddetallsuker

SORTLAND Tirsdag – hver uke

ØKSNES Mandag i oddetallsuker

Komposterbart avfall

SORTLAND Torsdag – hver uke

HADSEL Torsdag – hver uke

ANDØY Fredag i oddetallsuker

SVOLVÆR OG LEKNES Torsdag – hver uke

Svolvær og Leknes

Brennbart Restavfall Torsdager

Papp og plast Onsdager i oddetallsuker

Matavfall Torsdager

Glass og Metall Onsdager i partallsuker