Deponiet på Bremnes

Vårt avfallsdeponi har mottak, behandling og kontrollert deponering av ulike typer godkjent avfall til deponi. Vi har nytt kaianlegg som tar i mot båter på inntil 85 meter.