Vi har åpent fra 07.30 – 15.30.

For å levere avfall på deponiet må du først:

  1. Kjøre innom regionmottaket til Reno-Vest i Ramnflauget for å registrere vekt på avfallet.
  2. Avfall til deponiet skal være deklarert ved ankomst til Ramnflauget.
  3. Ved ankomst på deponiet på Bremnes må du ringe et av de to telefonnummer som står på skiltet ved porten.

På bildet ser vi de ansatte på deponiet, fra venstre: Driftsleder Bent Enoksen, operatør Arnfinn Bergersen og dalig leder Kai Hemminghytt