Godkjenninger for drift av deponiet:

Her finner du deklarasjonsskjema for avfall som leveres på deponiet på Bremnes

Link til skjema

Dette skjema utfylles og sendes til bremnes@reno-vest.no

Skjemaet kan også brukes som transportdokument.

Ta kontakt med oss om du er usikker på noe.