Flott skue på nyttårsaften fra Sortlandsbroa.

Kan ikke levere ubrukt fyrverkeri til Reno-Vest


Fyrverkeri skal håndteres som eksplosiver, og vi i Reno-Vest tar ikke imot eksplosiver. Alt fyrverkeri som ikke er brukt skal leveres tilbake der du har kjøpt det – det må ikke leveres i restavfallet! Da kan det nemlig forårsake branntilløp og i verste fall brann i sorteringshallen hos oss på Reno-Vest!

Brukt fyrverkeri tar vi imot – som restavfall. Brukte fyrverkeribatterier kan ikke gjenvinnes til papir eller papp, og skal derfor kastes i restavfallet. Du må være helt sikker på at fyrverkeriet er utbrent før du kaster dette sammen med øvrig restavfall. Vi håper dere har hatt en trygg og hyggelig nyttårsfeiring og setter pris på at det ikke blir brann hos oss de kommende dager på grunn av ditt fyrverkeri.

Tilbake til aktuelt