Her er den nye renovasjonsbilen med automatisk løftearm

Ny renovasjonsbil – beholder må stå med lokkets åpning ut mot vei


Vi tester nå ut våre nye renovasjonsbiler med automatisk løftearm på utvalgte ruter i Sortland, Hadsel og Lødingen.

Tømmingen vil skje på andre tidspunkt enn vanlig, sett derfor beholderen frem til kl. 06.00 på tømmedagen.

I testperioden setter vi tømt avfallsbeholder tilbake der den skal stå på tømmedag. Når vi har tømt med nybilen, la beholderen stå til følgebilen har lagt på ønskede poser og informasjon.

Etter innkjøringsperioden innføres de nye bildene i de andre kommunene.

Renovasjonsbiler med løftearm renoverer mange steder i Nord-Norge, og nå er det vår tur til å ta i bruk denne teknologien.

Med automatisk løftearm:

  • vil avfallstømmingen foregå med kun en renovatør i bilen
  • vil renoveringen foregå på kortere tid

Målet er å effektivisere innsamlingen av husholdningsavfallet, dette for å levere en kostnadseffektiv renovasjon for innbyggerne.

For husholdningskundene betyr dette at:

  • De kundene som får sin avfallsbeholder tømt med ny renovasjonsbil vil første gangen få informasjonslapp på beholderen.
  • Avfallsbeholder må settes nærmest mulig vei på tømmedag (i henhold til Renovasjonsforskriften) slik at løftearmen vil nå frem til beholderen, ca. en meter fra veikanten.
  • Beholderen skal ha 0,5 meters klaring til alle sider – og må ikke settes under busker o.l.
  • Beholderen må plasseres med lokkets åpning ut mot veien
  • Det kan ikke brukes festeanordning eller stein på lokket på tømmedagen.

Informasjon:

Vi vil i tiden fremover informere gjennom SMS direkte til aktuelle kunder, gjennom vårt kundemagasin, i media, gjennom annonsering samt informasjon som festes på beholderen og andre informasjonskanaler.

 

Tilbake til aktuelt