Styret i Reno-Vest IKS

Styret er valgt av representantskapet og har følgende sammensetning:

Hege Bjørkmo Ellingsen, styremedlem – Andøy

Tom Tobiassen, styremedlem – Bø

Gro-Marith Villadsen, nestleder – Hadsel

Randi Normann, styremedlem – Lødingen

Svein Erik Nicolaysen, styreleder – Sortland

Yngvar Gustavsen, styremedlem – Øksnes

Espen Lydersen – ansatte-valgt repr.