Styret i Reno-Vest IKS

Styret er valgt av representantskapet og har følgende sammensetning:

Hege Bjørkmo Ellingsen, styremedlem – Andøy

Anne-Lise Kvalmo, styremedlem – Bø

Gro-Marith Villadsen, nestleder – Hadsel

Randi Normann, styremedlem – Lødingen

Svein Erik Nicolaysen, styreleder – Sortland

Geir Rognan, styremedlem – Øksnes

Tommy Johnsen – ansatte-repr.