Gebyr-regulativ 2017

Alle priser er inkl. 25% mva og statlig deponiavgift

Minimumsgebyr pr.boenhet kr 3 126,-*

Beholderstørrelse           Årspris
140 liter                                   kr 3 272
190 liter                                   kr 3 480
240 liter                                   kr 3 689
370 liter                                   kr 4 188
770 liter                                   kr 11 401
1000 liter                                kr 13 486

Adm./miljøtiltaksgebyr for hver kommune kommer i tillegg.

Feilsorteringsgebyr: kr 273,-

Deling beholder: (fradrag) kr. 106,-

Henting av beholder utover forskriftens definerte avstand: kr 628,- pr påbegynt 10 meter

Bytte av beholder: kr. 246,-

Hytterenovasjon/fritidsrenovasjon (blåsekker):

Abonnement 1: 5 sekker kr. 450,- pr.år
Abonnement 2: 10 sekker kr. 800,- pr.år
Abonnement 3: 15 sekker kr. 1050,- pr.år

Ekstra sekk (gulsekk):
Ved ekstra avfallsmengde hjemme 80 liters sekk kr: 100,- pr. stk

* Grunngebyret skal dekke:

Henting av avfall hver 14. dag
Grønne poser til matavfall
Røde sekker til aviser, ukeblader og kartong/papp.
Transport av sortert avfall; matavfall til kompostering, papp, papir og plast til materialgjenvinning, restavfall (vrengte poser) til energiutnytting og deponirest til deponi (inkl. avgift til staten).
Gratis mottak, sortering og transport av miljøfarlig avfall (eks. EE-avfall, hvite- og brunevarer, PCB-vindu, CCA/kreosotholdig trevirke, eternitt etc)
Gratis mottak og sortering av hage/parkavfall og metall
Administrasjon

Trykk her for å lese renovasjonsforskriften.