Tømming av septik/slamanlegg

For akutt-tømming etter kl 15:00 på hverdager, ta kontakt på vakttelefon for slam.

Vakttelefon: 918 75 300