Strandrydding på Svellingflaket utenfor Lødingen

Strandrydding – her er strandrydde-skjema


LAST NED STRANDRYDDE-SKJEMA HER  

Den store innsatsen mot marin forsøpling i Vesterålen fortsetter i år! Vi har fått overført tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet på vel 300 000,- fra i fjor, til å dekke kostnader med strandrydding i 2018.

Med disse midlene kan vi dekke

  • frakt av folk ut til ryddeområde
  • innhenting av det marine avfallet
  • viderebehandling av avfallet

I fjor var det en formidabel innsats fra frivillige som bidro til å rydde kilometervis med strender/fjæreområder. Vi håper på samme entusiastiske ryddeinnsats i år også – og husk at vi ønsker bilder av området før rydding og etter.

Vil du rydde strender og fjæreområder så gjør du følgende:

  1. Meld fra til kommunen om hvor du planlegger å rydde.
  2. Hent blanke søppelsekker på gjenvinningstasjonen eller på rådhuset.
  3.  Du må fylle ut strandryddeskjema slik at vi og kommunen vet hvor det er ryddet. Skjemaet får du hos kommunen eller på gjenvinningstasjonen, og du finner det på kommunens og vår hjemmeside.
  4. Det utfylte skjemaet må følge avfallet ved innlevering. Utfylt skjema leveres i kundemottaket på gjenvinningstasjonen, eller sendes på mail til kontaktpersonen i aktuell kommune dersom avfallet blir hentet.
  5. Du avtaler innhenting av det marine avfallet med kontaktpersonen i aktuell kommune. Husk at kravet er at dette er marint herreløst avfall som ingen har ansvaret for. Privat avfall og avfall fra bedrifter der det er tydelig hvem som har ansvaret er ikke marint herreløst avfall.

Kontaktpersoner i eierkommunene:

  • Andøy kommune: Kristin Krey – mail: kristin.krey@andoy.kommune.no
  • Bø kommune: Astrid Ramberg – mail: astrid.ramberg@boe.kommune.no
  • Hadsel kommune: Stokmarknes Vel ved Kate Adolfsen – mail: kateadolfsen@yahoo.no
  • Lødingen kommune: Jan Roger Nilsen – mail: janroger@lodingen.kommune.no
  • Sortland kommune: Raina Kristensen – mail: raina.kristensen@sortland.kommune.no
  • Øksnes kommune: Einbjørn Lakså – mail: einbjorn.laksa@oksnes.kommune.no

 I fjor var over tusen vesterålinger med på strand-og fjærerydding, og vi fikk inn over 40 tonn med marint avfall – en formidabel innsats, som betyr at vi i Vesterålen er blant landets aller beste strandryddere 🙂

Vi ønsker bilder av ryddeaksjoner, og ber spesielt om bilder før rydding og bilder av samme område etter rydding. Bilder kan sendes til torunn@reno-vest.no

Vi  takker Miljødirektoratet for tilliten! For mer info om ordningen se www.miljodirektoratet.no

Tilbake til aktuelt