Gå til hovedinnhold Gå til søk

Finn din tømmedag

Søk om sponsormidler

I år skal Reno-Vest dele ut 150.000 kroner til lag, foreninger og stiftelser som legger de beste planene for hvordan de kan senke utslippet av klimagasser. Første søknadsfrist er 19. mars.

Nyheter

Reno-Vest jobber hele tiden for å gjøre det enklest mulig for innbyggere og bedrifter i Vesterålen å ta bærekraftige valg.

Finn din gjenvinningsstasjon

Det finnes en gjenvinningsstasjon i hver kommune i Vesterålen.

Svar på spørsmål du kanskje har

Det kan hende du lurer på det samme som andre. Se om du finner svaret her, eller ta kontakt.

  • Den som eier boligen eller bruksenheten på eiendommen, skal betale gebyret for renovasjon. Du har plikt til å melde inn alle boliger eller bruksenheter du har på eiendommen din.

  • Forvaltningsloven sier at du kan klage på at du skal betale et renovasjonsgebyr. En slik klage sender du til post@reno-vest.no.

  • Du betaler minst ett abonnement for hver bruksenhet på eiendommen. En bruksenhet er en bolig med eget kjøkken. Inntil to hybler med et felles kjøkken regnes som én bruksenhet.

  • Du kan søke kommunen om bruksendring hvis du ønsker endringer i eiendomsregisteret, for eksempel fra to til én boenhet. Når ei slik bruksendring er godkjent, kan du melde dette til oss i Reno-Vest. Når grunnboka er oppdatert etter kommunens vedtak, får du færre renovasjonsgebyr på eiendommen din.

  • Det er viktig at du melder dette inn til din kommune sånn at de får endret/oppdatert din utslippstillatelse.  Ta gjerne kontakt med Reno-Vest slik at vi får lagt opp riktig tømmefrekvens for ditt anlegg.

  • En septiktank er like full når vi er ferdig med jobben som da vi kom. Det foretas en såkalt «lokal avvanning». Det vil si at vi tar med oss det faste stoffet og fører tilbake «vannet» i tanken. En tett tank tømmes helt.

  • For å søke om fritak for slamtømming må du kontakte din kommune. Dette går på din utslippstillatelse, og kommunen må vurdere dette da det er de som har forurensningsmyndighet.