Gå til hovedinnhold Gå til søk

Vesterålen bryr seg

Panelet du vil bli kvitt og vinduet du skifter ut, kan få et langt liv i Vesterålens nye signalbygg. Det sørger et samarbeid mellom GaiaVesterålen og Reno-Vest for.

Elise Gustavsen og Ane Høyem.

Ni av ti vesterålinger ønsker seg et mer bærekraftig forbruk enn de har i dag. Det kommer fram i Status Vesterålen, en undersøkelse som GaiaVesterålen og Reno-Vest har gjort blant 300 vesterålinger for å lære mer om holdningene til bærekraft, livsstil og forbruk.

– Dette tallet er et fantastisk utgangspunkt for den jobben vi skal gjøre sammen for det grønne skiftet i Vesterålen. Vi kan trygt slå fast at Vesterålen bryr seg om klimaet og miljøproblemene, sier prosjektleder Ane Høyem i GaiaVesterålen.

– Kildesortering senker utslipp

Like mange av de spurte i undersøkelsen tror at de valgene vi tar i hverdagen, har betydning for en bærekraftig utvikling.

– For oss som jobber med kildesortering og gjenvinning, er det veldig bra at så mange ser at de små grepene har stor verdi. Det er nemlig helt riktig: Produksjonen av alt vi kjøper og bruker, slipper ut klimagasser. Vi senker dette utslippet når vi bruker et produkt lengre eller flere ganger, hver gang vi kildesorterer og hver gang vi leverer noe til gjenvinning. Det sier administrerende direktør Elise Gustavsen i Reno-Vest.

Gjenbruk virker

I undersøkelsen Status Vesterålen blir vesterålingene også spurt hva de mener vil bidra til at det personlige forbruket blir mer bærekraftig enn i dag. Åtte av ti svarer at gjenbruk har stor betydning.

Nettopp dette ønsket om gjenbruk er kjernen i samarbeidet som GaiaVesterålen nå inngår med Reno-Vest.

– Kort oppsummert skal vi samarbeide om å demonstrere og fremme gjenbruk i Vesterålen. Det sier administrerende direktør Elise Gustavsen i Reno-Vest.

Samarbeid om gjenbruk

Reno-Vest blir GaiaVesterålens sentrale partner og leverandør i arbeidet med et containermuseum på Sortland. Hele dette bygget skal lages av materialer som har vært brukt minst én gang før. Ingen større byggeprosjekt i verden har så langt brukt mer enn 70 prosent gjenbrukte materialer. Samarbeidspartnerne planlegger altså å slå alle tidligere miljørekorder i byggebransjen.

– Når museet står ferdig, demonstrerer det hva som er mulig når vi bestemmer oss for å ta vare på ressursene og gjøre avfall om til verdier. Fordi deler av containermuseet vil være skapt for å reise rundt, vil Vesterålen også inspirere byggebransjen i andre deler av Norge og verden, sier Ane Høyem.

Kontakt

Ane Høyem, prosjektleder Ane Høyem i GaiaVesterålen
(975 65 108 eller ane.hoyem@museumnord.no)

Elise Gustavsen, administrerende direktør i Reno-Vest
(928 17 051 eller elise@reno-vest.no)