Gå til hovedinnhold Gå til søk

Deponi

Avfall som ikke er organisk nedbrytbart eller som ikke kan gjenvinnes, må deponeres slik at det ikke gjør skade på naturen. Det gjør vi på deponiet vårt på Bremnes.

På det godkjente deponiet vårt tar vi imot:

  • Forurensede jord- og steinmasser.
  • Forurenset betong og betong med armering.
  • Avfall som ikke er organisk nedbrytbart og som ikke kan gjenvinnes.
  • Slam til kompostering, som septikslam og organisk produksjonsavfall fra fiskeindustrien.
  • Slam eller oljeholdig slam fra sandfang og oljeutskillere.

Egen celle for masser med PFAS

På deponiet har vi en egen celle for PFAS-forurensede masser. PFAS (perfluorerte organiske fluorstoffer) er en gruppe kjemiske forbindelser som finnes blant annet i brannslukkingsskum. Jordmasser som fjernes fra brannøvingsområder, for eksempel på flyplasser, må lagres tett og trygt for at PFAS ikke skal slippe ut i miljøet.

Lever over kai

Til deponiet på Bremnes kan du også levere over kai, slik at du sparer miljøet for utslipp. Vi har et kaianlegg med minstedybde på seks og en halv meter og kan derfor ta imot de fleste kystgående fartøy i massetransport. Kaianlegget er ISPS-godkjent og kan ta inn fartøy som er godkjent for trafikk både i nasjonalt og internasjonalt farvann.

Deklarering og veiing av avfall

Hvis du skal levere noe på deponiet, må du først deklarere avfallet i dette skjemaet. Kommer du sjøveien veies avfallet på Bremnes. Leveres avfallet med lastebil må det veies inn på regionmottaket til Reno-Vest på Sortland.