Gå til hovedinnhold Gå til søk

Rådgivning og opplæring

Vi hjelper virksomheten til å håndtere avfall etter nasjonale og internasjonale regler og forventninger – og med å dokumentere det.

God og riktig håndtering av avfallet senker utslipp av klimagasser. Det finnes derfor mange nasjonale og internasjonale regler som skal sikre at private eller offentlige virksomheter skaper mindre avfall og behandler avfallet slik at ressursene kan bli brukt på nytt.

Det er flere enn myndighetene som krever bærekraftig håndtering av avfall. Kunder og samarbeidspartnere forventer det samme, noe virksomheter som produserer sjømat for det internasjonale markedet merker godt.

Dette er ikke komplisert for virksomheter i Vesterålen som har Reno-Vest som samarbeidspartner. Vi hjelper med:

  • innovative løsninger som skaper så lite avfall som mulig.
  • plan, system og utstyr for å sortere avfall slik at materialene blir gjenvunnet som et bidrag i den sirkulære økonomien.
  • plan, system og utstyr for å håndtere farlig avfall etter forskriftene.