Gå til hovedinnhold Gå til søk

Statistikk og dokumentasjon

Vi gjør det enkelt for virksomheten å dokumentere hvordan den håndterer avfall; hvor mye og hvilke typer avfall den skaper og hvordan virksomheten kildesorterer. Like viktig er det å se utviklinga i mengder, sortering og gjenvinning over tid.

God dokumentasjon på avfallshåndteringa tilfredsstiller reglene satt av nasjonale og internasjonale myndigheter, sertifiseringsordninger fra stiftelser og forventninger fra kunder.

I statistikkportalen vår kan du hente statistikk på avfallet vi har hentet fra virksomheten din. Logg inn i statistikkweben hvis du allerede er kunde og har fått brukernavn og passord.

Vær oppmerksom på at statistikken i denne portalen bare har med tall for avfall som vi har hentet med containerbilene våre. I tillegg kommer det virksomheten har levert selv eller som vi har hentet med mindre biler. Ta kontakt med oss, så hjelper vi å lage en fullstendig statistikk.