Gå til hovedinnhold Gå til søk

Transport

Utstyr du leier eller kjøper hos oss, trenger du ikke hente og levere selv. Vi setter ut og henter containeren, og vi kan levere posene og dunkene dit du vil

  • Vi tømmer containerne og dunkene dine når du vil, eller etter tømmerutene for næringslivet i Vesterålen.
  • Vi henter transportfarlig avfall: Uten riktig opplæring og sertifisering kan du ikke kjøre større mengder transportfarlig avfall, såkalt ADR-gods, selv. Dette avfallet kan skade miljøet hvis det ikke blir håndtert riktig. Eksempler er avfall med etsende væsker, batteri, spillolje og andre brannfarlige stoff og kjemikalier. Dette avfallet henter vi hos deg. Fast avfall som batteri henter vi med skapbil, og flytende avfall som oljeholdig sand henter vi med sugebil.
  • Vi tømmer og gjør ren oljetanken.
  • Med slambilen vår tømmer vi fettutskillere fra storkjøkken og matvareindustri, septiktanker og sandfang.