Gå til hovedinnhold Gå til søk

Typer avfall

Når vi sammen med deg planlegger god håndtering av avfall, skiller vi mellom ulike typer. Det gjør vi for at mest mulig at materialet skal bli gjenvunnet og brukt på nytt, og for at du skal håndtere avfallet i tråd med nasjonale og internasjonale regler. Husk at du også kan bestille transport av alle typer avfall, hvis du ikke selv leverer mindre mengder på gjenvinningsstasjonen eller større mengder på regionmottaket på Sortland.

I oversikten under kan du bli kjent med de viktigste avfallstypene. Oversikten er også nyttig når du skal kjøpe eller leie utstyr for å håndtere avfallet.

Papp og kartong

Brunt papir i bølgepapp, massivpapp og kartong leverer du direkte i container eller samlet i esker før du leverer på regionmottaket på Sortland. Husk at du også kan bestille transport fra oss. For at vi skal gjenvinne mest og best mulig, kan ikke pappen være våt eller tilgriset. Den kan heller ikke være blandet med isopor og strammebånd.

Drikkekartong

Alle kartonger som har inneholdt drikke eller flytende matvare, sorterer du ut, skyller og leverer i de blåprikka posene for papp, papir og kartong. Skoler, barnehager og organisasjoner kan også være med i returkartonglotteriet.

Plast

All myk plast som krympefolie, byggfolie, strekkfilm og plastposer leverer du i blanke sekker eller sekker for plastretur og så i egen kontainer eller på regionmottaket på Sortland. Husk at du også kan bestille transport. For at vi skal gjenvinne mest og best mulig, kan ikke plasten være tilgriset eller blandet med isopor og strammebånd.

Glassemballasje

Alle glass og flasker som har inneholdt mat eller drikke, for eksempel syltetøy, vin, samler du i egen glasscontainer. Husk at du også kan bestille transport. Du kan også levere glassemballasje på et returpunkt eller på regionmottaket på Sortland. For at vi skal gjenvinne mest og best mulig, kan ikke glassemballasjen være blandet med annet glass som porselen, keramikk, krystall og vindusglass. Dette leverer du som deponirest.

Metall

Stål, jern, blikk, aluminium, messing, kopper og tinn er eksempel på metaller og legeringer som du samler for seg. Du kan levere dette på regionmottaket på Sortland eller bestille transport. Når metallet blir kvernet og behandlet, kan utstyret bli ødelagt hvis annet avfall er blandet inn. Det er derfor viktig at du unngår dette. På den måten kildesorterer vi også bedre.

Trevirke

Hvis materialet kommer fra et sagbruk, er det trevirke. Det betyr at forskaling, gulv-, tak- og veggplater, OSB-plater og huntonittplater ikke er trevirke. Dette leverer du heller som brennbart avfall. Hvis trevirket er impregnert med kreosot eller CCA, leverer du også dette for seg. Det rene trevirket samler du i en egen container. Husk at du også kan bestille transport. Du kan også levere trevirke på regionmottaket på Sortland.

EE-avfall

Alt avfall med batterier eller ledninger, er elektrisk eller elektronisk avfall (EE-avfall). Dette avfallet kan du samle sammen og levere på regionmottaket på Sortland. Husk at du også kan bestille transport.

Komposterbart avfall

Lett nedbrytbart organisk avfall som matavfall, vått husholdningspapir og kaffefilter legger du direkte i en container for komposterbart avfall eller sorterer i de grønnprikka posene for matavfall.

Miljøfarlig avfall

Avfall som kan skade dyr, mennesker eller naturen kan ikke håndteres eller sorteres sammen med annet avfall. Eksempler på slikt avfall er:

 • Spillolje
 • Maling, lim, lakk og lignende kjemikalier
 • Rengjøringsmidler og lignende kjemikalier
 • Plantevernmidler og lignende kjemikalier
 • Bilpleieprodukter og lignende kjemikalier
 • Løsemidler
 • Spraybokser og gassbeholdere
 • Blybatteri
 • Lysstoffrør og sparepærer
 • Gamle glassruter med PCB eller klorparafin

Her er noen viktige huskeregler for å håndtere farlig avfall riktig:

 • Velg en passende beholder for å samle, oppbevare og transportere farlig avfall. Slikt utstyr kan du kjøpe eller leie hos oss.
 • Det farlige avfallet må merkes godt og ikke blandes med annet avfall.
 • Du kan levere mindre mengder farlig avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Regionsmottaket i Sortland kan ta alle mengder.
  Bestill transport av større mengder farlig avfall.
 • Pakk flasker og glass slik at de ikke går i stykker under transport.
 • Her deklarerer du farlig avfall

Risikoavfall

Mulig smitteførende avfall fra helsesektoren skal i gule, godkjente og forseglede bokser. Kjøp slike bokser hos oss. Risikoavfallet oppbevares i kjølerom før transport, og vi sørger for at det blir forbrent i anlegg som er godkjent for det.

Brennbart avfall

Alt avfallet som er brennbart og som du ikke kan sortere på andre måter, kan du levere løst eller samle i blanke sekker. Eksempler på slikt avfall er tilgriset papp, papir og plast, løse plastdeler og isopor. Du kan kjøpe eller leie isporpresse hos oss. Det brennbare avfallet blir brukt til å varme opp bygg ved forbrenning.

Deponirest

Avfall som ikke endrer konsistens, som ikke er organisk nedbrytbart eller som ikke kan gjenvinnes mer, må deponeres slik at det ikke gjør skade på naturen. Eksempler på slikt avfall er:

 • Teglstein
 • Betong med eller uten armering
 • Vindusglass, porselen og keramikk
 • Stein- og jordmasser som er forurenset
 • Isolasjon
 • Gips og gipsplater
 • Asbest/eternitt

Usortert avfall

Når de ulike avfallstypene blir levert usortert, må vi sortere det før vi kan behandle det videre. Derfor er det også dyrere å levere slikt avfall. Legg det usorterte avfallet i en egen container for dette, men ikke bland elektronisk og elektronisk avfall (EE-avfall) sammen med dette. Husk at du også kan bestille transport.