Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Om deponiet

Ved Bremnes avfallsdeponi ivaretar vi et viktig samfunnsansvar, fordi vi sikrer en forsvarlig miljømessig behandling av ulike typer avfall som må til godkjent deponi.

Vårt deponi er unikt på den måten at avfallet kan leveres med båt rett i deponiet. Dermed kan avfallet leveres på en miljømessig bedre måte, samtidig som det gjør oss konkurransedyktige på pris.

I 2015 innviet vi kaianlegget inne på deponiområdet på Bremnes. Med en minstedybde på seks og en halv meter på laveste lavvann, er anlegget dimensjonert for å kunne ta imot de fleste kystgående fartøyene som går i massetransport. Å ha slike fasiliteter inne på deponi gjør oss til en attraktiv aktør innen deponering av restprodukter og avfall som ikke kan behandles på annen måte. Når vi kan losse massene ved egen kai på deponiet, spares både tid og miljø.

Type avfall vi kan ta imot på deponiet:

  • Forurensede masser
  • Ordinært avfall som betong, isolasjon, aspest/eternitt
  • Organisk avfall til kompostering
  • Slam/oljeholdig slam fra sandfang og oljeutskillere
  • Vi har tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til mottak, sortering og behandling av avfall, samt mottak og behandling av slam og våtorganisk avfall.

Vi er godkjent som deponi-leverandør av:

  • Exon Mobile
  • Statoil

Vi er ISO sertifisert med godkjenningene:
NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001