Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Renovasjonsgebyr 2022

Alle priser er inkl. 25% mva og statlig deponiavgift.

Minimumsgebyr pr. boenhet kr 3 859,-

§3 Definisjoner

Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet, regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes èn bruksenhet per to hybler.

BeholderstørrelseÅrspris
Minimumsgebyrkr 3 859,-
140 literkr 4 040,-
190 literkr 4 297,-
240 literkr 4 555,-
370 literkr 5 171,-
770 literkr 14 077,-
1000 literkr 16 651,-

Adm./miljøtiltaksgebyr for hver kommune kommer i tillegg.

Ved flere boenheter i samme bolig:

§9 Krav til sortering mm av avfallet

Hver eiendom skal ha tilstrekkelig kapasitet (minimum 1 abonnement pr bruksenhet) på beholderen for hentefraksjoner av avfall. Abonnenten kan bestemme antall og størrelse på beholderen ut fra behov, men abonnenten har plikt til å melde inn alle bruksenheter på eiendommen til avfallsselskapet. Det skal ikke fylles mer i beholderen enn at lokket slutter tett til.

Gebyr gjelderPris
Feilsorteringsgebyrkr 354,-
Deling beholder (fradrag i renovasjonsgebyret)kr 131,-
Hjemmekompostering (fradrag i renovasjonsgebyret)kr 263,-
Henting av beholder utover forskriftens definerte avstandkr 795,- pr. påbegynte 10. meter
Bytte av beholderkr 319,-
Hytte-/fritidshusrenovasjonFrivillig:
Til samlingspunkt: kr 1 646,-
Med avfallsbeholder 140 liter:
kr 1 646,-
Ekstra sekk (gulsekk)Ved ekstra avfallsmengde hjemme 80 liters sekk: kr 110,-/stykk

Ved bestilt tømming avfallsbeholder :

BeholderstørrelsePris
140 liter325,-
190 liter365,-
240 liter421,-
370 liter568,-
770 liter839,-
1000 liter935,-
4 kubikk container3 688,-
8 kubikk container6 537,-
Prisen er inkl. mva.

Ny hentedag avtales med kundesenteret på 76 11 29 00.

Renovasjonsgebyret dekker følgende:

 • Innhenting av husholdningsavfall hver 14. dag
 • Grønne poser til matavfall
 • Røde poser til aviser, ukeblader og kartong/papp
 • Blå poser til ren og tørr plastemballasje
 • Drift av optisk sorteringsanlegg
 • Transport av sortert avfall: matavfall til kompostering, papp, papir og plast til materialgjenvinning, restavfall (vrengte poser) til energiutnytting.
 • Gratis mottak, sortering og transport av miljøfarlig avfall (eks. EE-avfall, hvite- og brunevarer, PCB-vindu, CCA/kreosotholdig trevirke, eternitt etc)
 • Gratis mottak og sortering av hage/parkavfall, metall og div. avfallstyper
 • Reno-Vest-kortet: Avfallskortet som gir husholdningskunder rett til å levere inntil seks kubikk tidligere avgiftsbelagt avfall, uten ekstra kostnad, forutsatt at avfallet er sortert
 • Gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene og drift av disse
 • Transport av avfall fra gjenvinningsstasjonene inn til regionmottaket
 • Sortering, kverning, pakking, pressing og lagring av alt avfall
 • Sluttbehandlingsavgift
 • Innsamling fra returpunktene for glass- og metallemballasje
 • Innsamling av ekstrasekk og hytterenovasjonssekk

Slam (fra slamavskillere hos private husholdninger)

Årssatser (tømming hvert 2. år)Pris (inkl. 25% mva)
Pr leilighet e.l. med separat slamavskiller (inntil 4 kubikk)kr 1 324,-
Pr. leilighet utover 1 på samme slamavskiller (inntil 4 kubikk)kr 581,-
Tillegg pr kubikk våtvolum i slamavskillere større enn 4 kubikkkr 366,-
Årssatser fritidsrenovasjon (tømming hvert 4. år) Pris (inkl. 25% mva)
Fritid inntil 4 kubikkkr 662,-
Fritid pr leilighet utover 1kr 290,-
Årlig tømming Pris (inkl. 25% mva)
Tømming hvert år (slamavskiller inntil 4 kubikk)kr 3 146,-
For tømming av større slamavskillere pr. kubikkkr 467,-
Akutt tømming Pris (inkl. 25% mva)
Ekstratømming innenfor rutekr 3 345,-
Ekstratømming utenfor rutekr 5 695,-