Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Slamrenovasjon

Tømmefrekvens:

For fast bebodd eiendom (bebodd mer enn tre mnd. pr. år), utføres det tømming med to års mellomrom.

For fritidseiendom som har WC, tømmes det hvert fjerde år.

Fire års tømmeintervall gjelder også for fast bebodde eiendommer uten WC tilknyttet septiktanken/ slamavskilleren (kun «gråvatn»).

Tankene skal ikke tømmes sjeldnere enn det som er fastsatt over.

Før tømming:

Eier får SMS med varsel om tømming, se vedlagt link med info om septiktømmingen.

Eieren skal sørge for at tanken er i forskriftsmessig stand, og tilgjengelig for tømming med bil eller traktor – når dette er kunngjort for området.

Klargjøring før tømming:

  • Lokket skal merkes med pinne el lignende
  • Ugress og geitrams trøs ned rundt tanken så den blir lett å komme til.
  • Adkomst og tank lokk må være ryddet for snø og is.

Er ikke tanken klargjort før tømming, kan det påløpe ekstra gebyr om tanken må tømmes utenfor tømmerute.

Krav til veistandard:

Tømmebilen må ha god tilkomst, veien må være fri for trær/busker, og ha en bredde på 3,5 m og fri høyde på 4 m.

Sikkerhet:

Ved varslet tømming skal IKKE lokkene tas av, sikringen fjernes IKKE før renovatøren er til stede.
Er lokket låst, må nøkkel være tilgjengelig ved tømmetidspunkt.

En usikret septiktank er en dødsfelle, husk at sikring av tank er eiers ansvar.

Vi i Reno-Vest skal sørge for:

  • at arbeidet utføres på en hygienisk måte, uten å påføre tank eller eiendom unødige ulemper
  • at anlegget forlates i lukket stand (pålagt lokk), og at eventuelle grinder, porter eller dører stenges
  • å gi melding til kunden om anlegget er «tømt» eller «ikke tømt».

Kommunene har innført obligatorisk tømmeordning for slam, med hjemmel i Forurensningsloven §26.

Tegn på at tanken må tømmes:

-Lukt eller våte områder rundt tanken, kan også komme opp i kjeller.

-Sluker og avløp blir tett eller renner sakte.

Hvordan sjekke om tanken er full?

-Når vi tømmer tanken din, blir alt innhold pumpet inn på tømmebilen og separert der. Renset vann has tilbake i tanken, den ser derfor full ut.

Det er bare tette tanker uten avløp som tømmes helt.

Bruk en rive/pinne og stikk hull på kloakkslammet som flyter på toppen, da kjenner du om det fyller hele tanken.

-Om huset har stått ubebodd kan det ha blitt vakuum i tanken. Da kan det danne seg hard «kake» på toppen. Stikker du hull på den, forsvinner vakuumet.

Dersom du har behov for oftere tømming, ta kontakt med Reno-Vest.

Ny tanke:

Skal du legge ned ny tanke, ta kontakt med kommunen for utslippstillatelse og plassering.

Tips og råd:

-Er du plaget med kloakklukt i huset, kan årsaken være tørre sluker eller vakuum i tanken, kan det hjelpe å etterfylle med vann og evt stikke hull på «kaken» i tanken.

– Det er kun toalettpapir som skal i toalettet.

Våtservietter, Q-tips o.l. er søppel og tetter rørene.

Slamgebyr (fra slamavskillere hos private husholdninger)

Årssatser (tømming hvert 2. år)Pris (inkl. 25% mva)
Pr leilighet e.l. med separat slamavskiller (inntil 4 kubikk)kr 1 324,-
Pr. leilighet utover 1 på samme slamavskiller (inntil 4 kubikk)kr 581,-
Tillegg pr kubikk våtvolum i slamavskillere større enn 4 kubikkkr 366,-
Årssatser fritidsrenovasjon (tømming hvert 4. år) Pris (inkl. 25% mva)
Fritid inntil 4 kubikkkr 662,-
Fritid pr leilighet utover 1kr 290,-
Årlig tømming Pris (inkl. 25% mva)
Tømming hvert år (slamavskiller inntil 4 kubikk)kr 3 146,-
For tømming av større slamavskillere pr. kubikkkr 467,-
Akutt tømming Pris (inkl. 25% mva)
Ekstratømming innenfor rutekr 3 345,-
Ekstratømming utenfor rutekr 5 695,-