Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Bli med og rydd ei strand eller i fjæra

Slik kan du bli med på strandrydding i Vesterålen og Lødingen:

Planlegg hvor du/dere vil rydde. Registrer ryddeaksjonen på nettstedet ryddenorge.no – husk å få med hvor mange ryddere som deltar, hvor det blir ryddet og kontaktinformasjon på ryddeansvarlig. Du får oppgitt en ryddekode.

 1. Når du har opprettet ryddeaksjonen på ryddenorge.no tar du kontakt med kontaktperson i aktuell kommune (se oversikt lenger ned på denne sida). Her får dere blanke sekker til ryddingen og eventuelt miljøsekker. Du avtaler hvordan det oppsamlede avfallet skal håndteres – skal det settes ut container eller skal det pakkes i miljøsekker – avfallet skal snarest mulig ut av naturen. Husk at alt avfall skal legges i blanke sekker – ikke løst.
 2. Du kan selv frakte avfallet til gjenvinningsstasjonen – da oppgir du ryddekoden slik at vekta på avfallet kan registreres på rett ryddeaksjon. Har du ikke med ryddekode, fyller du ut et manuelt skjema slik at vi kan registrere aksjonen samt vekta på oppsamlet avfall. Vi dekker kostnaden med frakt for lag/foreninger – ta kontakt med thomas@reno-vest.no
 3. Dersom avfallet blir hentet av oss til gjenvinningsstasjonen, så blir det veid og vekta skal så registreres på riktig ryddekode. Dermed blir det full oversikt over hvor mye som er rydda på hvilke områder i vårt øyrike.
 4. Det er svært viktig å ivareta helse og sikkerhet for ryddere. Les derfor denne nøye: Veileder for strandrydding
 5. Ta hensyn til smittevern når du/dere rydder – se her for mer informasjon
 6. Blanke sekker til ryddingen får du på gjenvinningsstasjonen eller hos kommunen.
 7. Finner dere miljøfarlig avfall som bilbatterier, gassflasker etc. må det IKKE blandes med det øvrige avfall – meld inn funnet til thomas@reno-vest.no Det vil bli hentet av Reno-Vest.

Dersom du lurer på noe eller trenger hjelp:

 • Ta kontakt med ansvarlig ryddekoordinator i kommunen der ryddeaksjonen finner sted:
 • – dersom du trenger hjelp til å registrere ryddeaksjonen på ryddenorge.no. Du finner kontaktinformasjon lenger ned på siden.
 • – dersom du trenger transport for rydderne ut til ryddeområde og tilbake. Dette er kostnader vi kan dekke over tilskuddet fra Miljødirektoratet.
 • Vi dekker også kostnader med å få det eierløse marine avfallet opplastet i containere, fraktet ut av naturen, og viderebehandlet.

Vi håper mange vil bidra med strandrydding også nå i 2022, det kan ryddes hele året.

Vi sier «godt jobba :-)» til hver enkelt strandrydder, og håper at det er stor interesse for å være med på denne viktige miljødugnaden i år også.

Vi oppfordrer turfolk som ferdes både på land og på sjøen om å melde inn områder med marin forsøpling. Dette registreres på nettportalen: ryddenorge.no.

Alt søppel som kommer ut av naturen er gull verdt!

Linker

Veileder strandrydding

Nettportalen ryddenorge.no

Min bit av Norge

Min bit av Norge er en nasjonal ordning der alle kan velge seg ut et område i sitt nærmiljø og ta vare på dette blant annet gjennom å rydde jevnlig og forebygge slitasje og forsøpling.

Ta hensyn til smittevern

Kontaktpersoner i eierkommunene i 2021 – her jobber vi med oppdatering for 2022:

Andøy: Kristin Krey
kristin.krey@andoy.kommune.no

917 94 383

Bø: Astrid Ramberg
astrid.ramberg@boe.kommune.no
76 11 43 19

Hadsel: Stokmarknes Vel ved Kate Adolfsen-Trabelsi
kateadolfsen@yahoo.no
91 64 57 65

Lødingen: Håkon Pettersen
hakon.pettersen@lodingen.kommune.no
98 85 82 96

Sortland: Raina Kristensen
raina.kristensen@sortland.kommune.no
76 10 91 11

Øksnes: Alvilde Otterstad Krohn-Nydal
alvilde.krohn-nydal@oksnes.kommune.no
911 39 350

Vi i Reno-Vest jubler over at vi har fått tilskudd til opprydding av eierløst marint avfall fra Miljødirektoratet i 2021 og 2022! Med disse midlene kan vi dekke kostnadene med alle de frivillige ryddeaksjonene som vesterålingene er så flinke til å gjennomføre. Vi setter stor pris på den tilliten som vi er vist fra Miljødirektoratet, og ser frem til å få tonnevis av marint avfall ut av vårt vakre øyrike i samarbeid med de frivillige!

Operativt ansvarlig for strandrydding i Reno-Vest: Thomas Reijnow – 94 02 30 43 – epost: thomas@reno-vest.no

Vi takker Miljødirektoratet for tildeling av midler som gjør at vi får dekket kostnadene med strandrydding i Vesterålen.