Gå til hovedinnhold Gå til søk

Dette er Reno-Vest

Reno-Vest IKS er et interkommunalt selskap som ble etablert i 1974 og har sitt hovedkontor på Sortland. Selskapet er eid av de seks kommunene: Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes, Bø og Lødingen.

Datterselskap

Reno-Vest IKS er et morselskap som leverer merkantile tjenester samt forvalter og drifter bygg og eiendom i spleiselag for de tre heleide datterselskapene. Det første av disse er Reno-Vest Produksjon AS, som eier biler, maskiner og produksjonsutstyr. Reno-Vest Produksjon AS har enerett på å hente husholdningsavfall fra alle boliger i eierkommunene. Videre produserer, sorterer, pakker og sender selskapet alt innsamlet avfall til ulike marked; noe gir inntekt og noe betaler vi for å bli kvitt.

Det andre datterselskapet, Reno-Bedrift AS, er etablert for forretningsutvikling i konsernet. Dette selskapet har egne biler og containere, gir miljørådgiving og selger tjenester innenfor avfallshåndtering til næringslivet i privat og offentlig sektor. Dette skjer i konkurranse med andre selskap i regionen.

Det siste datterselskapet er Reno-Vest Bremnes AS. Dette er et avfallsdeponi som tar imot og behandler ulike typer godkjent avfall til deponi.

Visjon og verdier

De fire selskapene deler visjonen om å gjøre innbyggere og bedrifter i Vesterålen til bærekraftshelter og jobber etter verdiene ansvarlig, pålitelig, innovativ og kompetent.

Deleide selskap

Reno-Vest IKS er en av flere eiere i selskapet Avfallsmegling Nord AS. Dette selskapet ble etablert i 2020 og har som formål å megle avfallstjenester for sine eiere og andre kunder, samt selge konsulenttjenester innenfor det styret bestemmer.

Sammen med avfallsselskapene Remiks, HRS, LAS, FRS og Avfallsservice er Reno-Vest IKS også deleier i selskapet Rå Biopark AS. Dette selskapet skal produsere biogass, bio- CO2, gjødselvare og biokull av matavfall og slam fra flere enn 40 nordnorske kommuner. Dette samarbeidet vil gi en betydelig klimagevinst, gi lavere press på gebyret og skape verdier i nord.

Reno-Vest Bedrift AS er også en av flere eiere i selskapet Arctic Waste Management AS. Dette selskapet ble etablert i 2014. Selskapet har som formål blant annet å sørge for bærekraftig håndtering av alle fraksjoner av flytende farlig avfall.