Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kvalitet og miljø

Les om vår kvalitetspolitikk og miljøpolitikk.

Vår kvalitetspolitikk

 • Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på.
 • De grunnleggende verdiene skal gjennomsyre organisasjonen og derved all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt.
 • Vi skal søke å oppfylle de til enhver tid gjeldende krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår virksomhet.
 • Vi skal søke å fastlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet.
 • Ledelsen skal jevnlig kommunisere kvalitetspolitikken overfor medarbeiderne.
 • Gjennom målrettet tiltak innarbeidet i den daglige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Vi skal være et ledende selskap innen vår bransje og valgte virksomhetsområder.
 • Kvaliteten skal være stabil og bidra til å styrke konkurranseevnen i dag og i fremtiden
 • Kvalitetskravene er fastsatt i produktstandarden og kundeavtalene og omfatter blant annet tilgjengelighet, leveringspresisjon, sikkerhet, informasjon og kommunikasjon, fleksibilitet, pålitelighet, pris og andre faktorer som påvirker kundetilfredshe.t

Vår miljøpolitikk

 • Vi skal være blant de ledende i bransjen når det gjelder å sikre at vår produksjon forurenser minst mulig internt og eksternt, og for øvrig ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet.
 • Vi skal oppfylle de krav som myndigheter stiller til oss som selskap.
 • Gjennom vår innsamlingsmodell skal vi stimulere avfallsbesittere til å kildesortere og innlevere avfall til godkjente mottak.

Reno-Vest IKS er ISO-sertifisert etter standardene NS ISO 9001 og 14001.