Gå til hovedinnhold Gå til søk

Skolebesøk

Reno-Vests Bærekraftsskole tilbyr to ulike opplegg. Begge bygger på skolens tverrfaglige tema om bærekraft.

Bærekraftsskolen kan besøke klasser på 8. trinn. Temaet for besøket er blant annet FNs bærekraftsmål, bevisst forbruk og kildesortering. Det er Reno-Vests egen miljøpedagog som besøker skolen, med undervisningsmetodene som varierer mellom demonstrasjon, foredrag, filmer, spørrekonkurranse og praktiske oppgaver. Opplegget varer i to skoletimer, og vil tilpasser både lengden og metodene etter elevgruppa og ønske fra lærer. Bærekraftsskolen kan også besøke klasser på andre trinn så langt kapasiteten tillater det, og det pedagogiske opplegget vil bli tilpasset trinnet.

Klasser på 5. trinn og oppover kan besøke regionmottaket til Reno-Vest på Sortland. Der blir klassen tatt imot av Reno-Vests egen miljøpedagog. Tema for besøket er bærekraft og kildesortering, og vi viser selvfølgelig klassen rundt på anlegget og forteller hvordan vi sorterer og behandler avfallet i de ulike hallene. Av hensyn til sikkerhet kan vi ikke ta imot større grupper enn 20 hver gang.

Verdt å huske før dere besøker oss:

  • Kle dere godt, etter vær og årstid. Vi skal være en del ute og stå stille noen ganger.
  • Alle har på seg refleksvester som vi låner ut før vi går ut på anlegget.
  • Omvisninga ute krever at vi går samlet og følger godt med. Husk at det er et travelt industriområde med mye trafikk, men det er mye spennende å lære!

Ungt Entreprenørskap

I tillegg til disse to tilbudene fra Bærekraftsskolen, har Reno-Vest et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland (UEN). Gjennom dette samarbeidet får alle klasser på 7. trinn i Vesterålen tilbud om å bli med i programmet «Smart Plast». Etter et oppstartsmøte i klassen bygger elevene en modell som skal løse miljøutfordringer. Modellene får elevene presentere gruppevis for representant fra UEN og Reno-Vest, som kårer en vinner.

Gjenbruksgjengen

For barnehagene i Vesterålen har vi et samarbeid med stiftelsen Gjenbruksgjengen, som sender et fortellingsbasert miljøprogram til alle barnehagene i Vesterålen. Miljøprogrammet lærer barn om miljøansvar, resirkulering og avfallshåndtering. I opplegget får barnehagene også aktivitetshefter, fargeleggingsark, papirteater samt ideer til et kreativt verksted.