Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Våre selskap

Reno-Vest IKS består av tre hovedselskap.

Reno-Vest Produksjon AS

Reno-Vest Produksjon AS kjernevirksomhet er innhenting og behandlling av husholdningsavfall fra innbyggerne i eierkommunene, samt drift av gjenvinningsstasjoner i alle seks eierkommuner.

Besøksadresse

  • I Andøy er gjenvinningsstasjonen på Toften, Bleiksveien 39 B
  • I Bø finner du gjenvinningsstasjonen i Bøveien 931
  • I Hadsel besøker du gjenvinningsstasjonen på Børøya, i Industriveien 9
  • I Lødingen er gjenvinningsstasjonen på Strand
  • I Sortland finner du gjenvinningsstasjonen i Ramnflauget
  • I Øksnes er gjenvinningsstasjonen på Strengelvåg

Reno-Vest Bedrift AS

Reno-Vest Bedrift AS er totalleverandør innen avfallshåndtering for næringsliv i privat og offentlig sektor.

Vi gir helhetlige løsninger innen miljørådgivning, containerutleie, innsamling, transport og behandling. Vi er oppdatert på forskrifter vedrørende bygg- og anleggsavfall og er behjelpelig med å fylle ut miljøsaneringsbeskrivelser.

Vi skreddersyr løsninger for avfallssortering ut fra miljømessige krav og har produkter for utleie evt. salg som bidrar til forenklet sortering der avfallet oppstår.

Reno-Vest Bedrift AS er et 100% eid datterselskap av Reno-Vest IKS.

Reno-Vest Bremnes AS

Vårt avfallsdeponi har mottak, behandling og kontrollert deponering av ulike typer godkjent avfall til deponi. Vi har et kaianlegg som tar i mot båter på inntil 85 meter.

Avfall som mottas på deponiet

  • Forurensede jord- og steinmasser
  • Forurenset betong
  • Avfall som ikke er organisk nedbrytbart og som ikke kan gjenvinnes
  • Kompostering av septikslam og organisk produksjonsavfall fra næringslivet (mest fra fiskeindustrien).

Deponiet ble etablert i 1974, og har en restkapasitet på ca. 970 000 tonn.

Kaianlegget:

Dybde: Seks meter på laveste lavvann
Kai-størrelse: Båter inntil 85 meter
Lasting/lossing: Over baugbånd og over kai med maskin om bord

Vi stiller med nødvendig maskinpark.

Tillatelser:

Vi har tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til mottak, sortering og behandling av avfall, samt mottak og behandling av slam og våtorganisk avfall.

vi har konkurransedyktige priser på deponering av avfall.

Kontakt daglig leder:
Jack Lange
Telefon 959 84080
E-post jack@reno-vest.no eller bremnes@reno-vest.no