Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hytte- og fritidsbolig

Alle som eier en fritidsbolig, skal ha tilbud om ei ordning for renovasjon. I Vesterålen kan du velge mellom disse to alternativene.

Du kan få en dunk på 140 liter kildesortert avfall på fritidsboligen din. For at vi skal tømme dunken, triller du den fram til nærmeste vei der renovasjonsbilen kjører. Bruk tømmekalenderen for å finne ut når du skal trille dunken fram. Prisen for denne ordninga finner du i prislista. Den inkluderer tilgang til gjenvinningsstasjonen og posene til kildesortering, som du finner på alle dagligvarebutikker i Vesterålen.

Du kan bestille ekstrasekker som rommer 80 liter. Når den er full, snører du den sammen og setter den langs nærmeste vei der renovasjonsbilen kjører. Bruk tømmekalenderen for å finne ut når vi kjører forbi. Du kan også levere den fulle ekstrasekken på gjenvinningsstasjonen.