Gå til hovedinnhold Gå til søk

Priser

Her finner du en komplett oversikt over gebyr og priser

Alle som eier en bebygd eiendom i kommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes, Bø og Lødingen, skal ha minst ett abonnement for hver boenhet på eiendommen. Renovasjonsgebyret din dekker blant annet:

 • dunk levert på adressen din og tømt hver andre uke
 • poser til kildesortering på alle dagligvarebutikker i Vesterålen
 • alt du kan levere gratis på gjenvinningsstasjonen i kommunen din
 • all glass- og metallemballasje du kan levere på returpunktene
 • appen miljøID og Reno-Vest-kortet som lar deg levere seks kubikk avfall, som du ellers måtte betalt for
 • klimavennlig behandling av alt avfallet fra deg, slik at ressursene blir brukt på nytt, blir varme i bygg eller til jord

Renovasjonsgebyr for 2023

Størrelse på dunk Gebyr for abonnement per år
Minimumsgebyr (uten dunk) 4.276 kroner
140 liter 4.476 kroner
190 liter 4.761 kroner
240 liter 5.047 kroner
370 liter 5.730 kroner
770 liter 15.597 kroner
1000 liter 18.449 kroner
Avfallsanlegg under bakken 4.761 kroner
Etableringskostnad pr. undergrunnskonteiner
For eksisterende borettslag/sameie 37.500 kroner
For nye borettslag 75.000 kroner

Renovasjonsgebyret er vedtatt av kommunestyret i kommunen du bor i. Reglene for renovasjon og gebyret er vedtatt i en renovasjonsforskrift som følger forurensningsloven. Den sier at alle som har tilgang til ei renovasjonsordning, er med på å betale for den. Her kan du lese renovasjonsforskriften for Andøy kommune, og her kan du lese renovasjonsforskriften for Sortland, Hadsel, Øksnes, Bø og Lødingen. Det er denne forskriften som sier at du har ansvar for å kildesortere og plassere dunken ved veien når vi skal tømme den.

Slik kan du få lavere gebyr

Det lønner seg for mer enn naturen og klimaet hvis du kildesorterer godt og leverer alt du skal på returpunkt og gjenvinningsstasjonen. Da kan du også få et lavere gebyr. Her er tre tips for det.

 • Det kan hende du rett og slett produserer mindre avfall, og her kan du bytte størrelse på dunken.
 • Hvis du kan dele en dunk med noen, sparer du 145 kroner på dette.
 • Hvis du gjør en avtale om å kompostere matavfall hjemme, kan du spare 291 kroner per år.
Gebyr for tømming av septiktank
Bolig med separat septiktank på inntil 4 kubikk, halvårlig tømming 7.771 kroner per år
Bolig med separat septiktank på inntil 4 kubikk, årlig tømming 3.885 kroner per år
Bolig med separat septiktank på inntil 4 kubikk, tømming hvert 2. år 1.635 kroner per år
Ekstra boenhet knyttet til samme septiktank, tømming hvert 2. år Tillegg på 717 kroner per år
Tank med større volum enn 4 kubikk Tillegg på 453 kroner per kubikk per år
Tank med større volum enn 10 kubikk 576 kroner per kubikk per år
Bolig med separat septiktank på inntil 4 kubikk, tømming hvert 4. år 818 kroner per år
Ekstra boenhet knyttet til samme septiktank, tømming hvert 4. år Tillegg på 359 kroner per år
Ekstratømming  innenfor rute 4.131 kroner per gang
Ekstratømming utenfor rute 7.034 kroner per gang

 

Svar på spørsmål du kanskje har

 • Den som eier boligen eller bruksenheten på eiendommen, skal betale gebyret for renovasjon. Du har plikt til å melde inn alle boliger eller bruksenheter du har på eiendommen din.

 • Du betaler minst ett abonnement for hver bruksenhet på eiendommen. En bruksenhet er en bolig med eget kjøkken. Inntil to hybler med et felles kjøkken regnes som én bruksenhet.

 • Forvaltningsloven sier at du kan klage på at du skal betale et renovasjonsgebyr. En slik klage sender du til post@reno-vest.no.

 • Du kan søke kommunen om bruksendring hvis du ønsker endringer i eiendomsregisteret, for eksempel fra to til én boenhet. Når ei slik bruksendring er godkjent, kan du melde dette til oss i Reno-Vest. Når grunnboka er oppdatert etter kommunens vedtak, får du færre renovasjonsgebyr på eiendommen din.

Andre priser

Bestilt ekstra avfallstømming
140 liters dunk 360 kroner per gang
190 liters dunk 404 kroner per gang
240 liters dunk 466 kroner per gang
370 liters dunk 629 kroner per gang
770 lites dunk 930 kroner per gang
1000 liters dunk 1036 kroner per gang
Konteiner 4 kubikk 4.086 kroner per gang
Konteiner 8 kubikk 7.243 kroner per gang
Andre sørvisfunksjoner
Bytte av dunk – du bytter selv 354 kroner per gang
Bytte av dunk – Reno-Vest bytter for deg 750 kroner per gang
Hente dunk 881 kroner per påbegynte timeter
Feilsorteringsgebyr 392 kroner per gang
Frivillig renovasjon til hytte- og fritidsbolig
140 liters dunk 1.823 kroner per år
Avfall levert i samlekonteiner 1.823 kroner per år
Ekstrasekker 80 liter
1 sekk 122 kroner
10 sekker 950 kroner
Levering på gjenvinningsstasjonen
Tørr papp Alltid gratis
Tørt papir Alltid gratis
Glass og metallemballasje Alltid gratis
Metall Alltid gratis
Folieplast og plast fra flasker, kanner og beholdere Alltid gratis
Elektrisk og elektronisk avfall Alltid gratis
Miljøfarlig avfall som maling, lakk og lim Alltid gratis
Klær, tekstil og sko pakket i blank pose med dobbel knute Alltid gratis
Hvitevarer Alltid gratis
Impregnert trevirke Alltid gratis
Vindusglass Alltid gratis
Hageavfall Alltid gratis
Eternitt pakket i plast og levert på pall Alltid gratis
Ødelagte tekstiler Gratis med kvote på miljøID eller Reno-Vest-kortet, deretter 2,40 kroner per kilo
Rent og behandlet trevirke Gratis med kvote på miljøID eller Reno-Vest-kortet, deretter 1,80 kroner per kilo
Hardplast Gratis med kvote på miljøID eller Reno-Vest-kortet, deretter 2,40 kroner per kilo
Forurenset eller våt papp og papir Gratis med kvote på miljøID eller Reno-Vest-kortet, deretter 2,40 kroner per kilo
Restavfall til forbrenning Gratis med kvote på miljøID eller Reno-Vest-kortet, deretter 2,40 kroner per kilo
Våtorganisk avfall som matrester Gratis med kvote på miljøID eller Reno-Vest-kortet, deretter 2,40 kroner per kilo
Usortert avfall 4,80 kroner per kilo
Bildekk på felg 100 kroner per stykk
Lastebildekk på felg 500 kroner per stykk
Traktor- og industridekk på felg 1.300 kroner per stykk