Gå til hovedinnhold Gå til søk

Søk om hjemme­kompostering

Renovasjonsforskriften sier at du har ansvar for å kildesortere hjemme, og i posen med de grønne prikkene legger du matavfall. Du kan søke Reno-Vest om å få kompostere mat- og hageavfallet hjemme.

Når du sender denne søknaden, forplikter du deg også til å følge retningslinjene for å kompostere hjemme. Disse retningslinjene følger punktene i renovasjonsforskriften om hjemmekompostering, og du leser de viktigste punktene under.

Hvis vi innvilger denne søknaden fra deg, er den å regne som en bindende avtale om mellom deg og Reno-Vest. I denne prislista ser du hvor mye lavere renovasjonsgebyr du får hvis du komposterer hjemme.

Legg til fullt navn.
Velg din kommune.
Legg til gateadresse.
Legg til postnummer.
Legg til poststed.
Legg til gårds- og bruksnummer.
Legg til e-post.
Legg til telefonnummer.
Startdato
Velg til ønsket dato for oppstart.
Velg type boks.
Last opp eventuelle vedlegg.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 200 MB.
  Legg til eventuelle andre relevante opplysninger.
  Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  Retningslinjer for hjemmekompostering

  Generelt

  • Alt mat- og hageavfall skal komposteres og ikke blandes med annet avfall.
  • Matavfall skal alltid varmekomposteres i godkjent beholder eller ved hjelp av mark i beholder.
  • Hageavfall kan komposteres sammen med matrestene i beholder så langt plassen tillater, eller for seg selv uten godkjent beholder.

  Utstyr

  • Abonnenten tar selv kostnaden med å skaffe og drifte godkjent beholder for kompostering av matavfall.
  • Beholderen må ha tilstrekkelig volum. Tommelfingerregelen er at 30 til 60 liter per person i husholdningen er passelig.
  • Luftehullene i beholderen må være sikret mot at skadedyr som rotter og mus ikke ta seg gjennom dem.
  • Beholderen må ellers være konstruert slik at den tar vare på hygiene og ytre miljø gjennom hele året.
  • Beholder til varmekompostering skal være isolert med minst 7,5 centimeter ekstrudert polystyren eller tilsvarende, og isolasjonsmaterialet må tåle eller være beskyttet mot fukt.
  • Beholder til kompostering med mark trenger ikke være isolert, og kompostering med mark kan foregå innendørs eller utendørs.

  Naboforhold og tomtestørrelser

  • Beholderen for kompostering må ikke være til sjenanse for naboer. Det betyr blant annet at den skal stå på abonnentens eiendom og minst ti meter fra naboeiendommers bolighus og uteplasser. Hvis søknaden leveres med skriftlig tillatelse fra berørte naboer om det, kan avstanden være mindre.
  • Abonnenten må ha stort nok areal for å bruke den ferdige komposten, for eksempel i blomsterbed eller grønnsakshage. Normalt krever dette en hage på 200 til 300 kvadratmeter.

  Informasjon, kontroll og veiledning

  • Abonnenten plikter å skaffe seg informasjon og kunnskap om kompostering hjemme fra Reno-Vest og andre kilder.
  • Reno-Vest har rett til å kontrollere at hjemmekomposteringa skjer etter disse retningslinjene og kan pålegge abonnenten tiltak og flere vilkår
  • Reno-Vest kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning hvis retningslinjene, tiltak eller ytterligere vilkår ikke blir fulgt.
  • Abonnenten plikter å melde fra hvis hun eller kan ikke kan oppfylle vilkårene i denne avtalen.

  Reduksjon i renovasjonsgebyret

  • Abonnenter driver hjemmekompostering etter disse retningslinjene, får en reduksjon i renovasjonsgebyret. Reduksjonen fastsettes av kommunestyrene.
  • Dersom det blir avbrudd i hjemmekomposteringen, eller dersom driften ikke blir godkjent, vil abonnenten få fullt gebyr for den aktuelle terminen.