Gå til hovedinnhold Gå til søk

Søk om sponsormidler

Frivilligheten spiller også en rolle i kampen for en grønnere og mer bærekraftig framtid. Vi i Reno-Vest støtter lag, foreninger og stiftelser som tar grep for å senke sine klimagassutslipp. Eksempelvis ved å skape mindre avfall og sørge for mer gjenvinning og mer ombruk.

Som inspirasjon for å dyrke fram lokale klimahelter, deler vi ut til sammen 150.000 kroner i sponsormidler i året. Halvparten på våren og halvparten på høsten.

Legg inn fullstendig navn.
Legg inn organisasjonsnummer.
Legg inn hele navnet.
Legg til telefonnummer.
Legg inn e-post for kontaktperson.
Legg til kontonummer for utbetaling.
Legg til navn på kasserer eller andre med signaturrett for søker.
Fortell kort om hvilke aktivitet, arrangement eller anledning dere søker til. Bruk inntil 100 ord.
Fortell kort planen dere har for å redusere utslippet av klimagasser, ved å redusere mengden avfall eller bruke mindre fossilt drivstoff. Bruk inntil 200 ord, og legg vekt på gevinsten for klimaet.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.