Gå til hovedinnhold Gå til søk

Spør om container

Dette skjemaet hjelper deg å planlegge og oss å gi deg et godt tilbud. Prisen du betaler for å leie og fylle en container, som vi henter og tømmer for deg, er satt sammen av følgende.

  1. Leie av containeren. Vi avtaler om du skal leie containeren per dag eller per uke. Hvis du blir ferdig raskere enn du tror, kan vi som regel hente containeren før datoen du først bestilte henting, slik at du sparer litt på leia.
  2. Transport av containeren til deg og fra deg til oss.
  3. Innholdet i containeren: Hvis du leverer alt du kan levere gratis på gjenvinningsstasjonen, er ofte resten det vi kaller brennbart restavfall. Hvis du ikke har tid eller mulighet til å levere avfallet sortert på gjenvinningsstasjonen, fyller du ofte containeren med det vi kaller usortert avfall. Vær oppmerksom på det at dette er dyrere enn for eksempel brennbart restavfall eller trevirke.
  4. Mengden i containeren: Denne delen av prisen blir klar først etter at vi har hentet, veid og tømt containeren hos deg.

Når du fyller ut skjemaet under, kommer vi tilbake til deg med et tilbud som oppgir prisen på de tre første punktene, altså leie, transport og innhold per tonn. Sluttsummen på fakturaen har selvfølgelig også med det siste punktet, altså mengden.

Legg til fullt navn.
Velg din kommune.
Legg til gateadresse.
Legg til postnummer.
Legg til poststed.
Legg til gårds- og bruksnummer.
Legg til e-post.
Legg til telefonnummer.
Legg til type avfall du skal benytte containeren til.
Spesifiser hvilket type avfall du skal benytte containeren til.
Velg ønsket størrelse på container.
Ønsket dato for utsetting av container
Velg til ønsket dato for utsetting av container.
Ønsket dato for innhenting av container
Velg til ønsket dato for innhenting av container.
Beskriv plasseringa av container.
Legg til eventuelle andre relevante opplysninger.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.