Gå til hovedinnhold Gå til søk

Septiktanken

Hvis boligen din ikke er koblet til det kommunale avløpsnettet, har du en septiktank som vi tømmer for deg.

I boliger som er bebodd mer enn tre måneder av året år, tømmer vi septiktanken hvert andre år. Hvert fjerde år tømmes septiktank for hytter/fritidsboliger.  I prislista finner du kostnaden for ordinær tømming av septiktank.

Er det behov for hyppigere tømming, da kontakter du oss.

Før tømming

Vi sender deg en SMS med varsel om at vi kommer for å tømme septiktanken. Da trenger vi at du:

  • Gjør tank tilgjengelig for bil, og at ikke snø eller is sperrer veien. For at vi skal komme til må veien være minst 3,5 meter bred, uten trær eller busker og ha fri høyde på minst fire meter.
  • Rydd rundt lokket for snø på vinteren og ugress om sommeren.
  • Merk lokket med en pinne eller lignende.
  • Sørg for at en eventuell nøkkel til lokket er tilgjengelig for oss når vi kommer. Ikke ta av lokk eller fjern sikringer selv. En usikret septiktank er svært farlig!

Etter tømming

Når vi har tømt tanken, pumper vi alt innholdet inn i bilen. Deretter har vi vann tilbake på tanken. Derfor den kan se full ut også etter at vi har tømt. Det er bare tette tanker uten avløp som tømmes helt. Før vi drar, legger vi på lokket og setter på eventuelle sikringer. Vi sender deg en SMS som bekrefter at tanken er tømt eller varsler om at vi ikke kunne tømme den.

 

 

Ekstra tømming

Lukt eller våte områder rundt tanken eller i kjelleren din kan tyde på at septiktanken er full. Helt eller delvis tette sluk og avløp kan være tegn på det samme. Du kan også sjekke hvor full tanken med ei rive, kjenne hvor tykk massen på toppen er. Da kan du bestille ekstra tømming hvis det er lenge til neste ordinære tømming. I prislista finner du kostnaden for ekstra tømming.

Husk likevel at kloakk lukt ikke nødvendigvis skyldes full tank. Det kan hende at det bare har dannet seg et vakuum og en hard masse på toppen av tanken. Slikt skjer oftest når huset har stått tomt over tid. Når du stikker hull på denne massen forsvinner vakuumet og også lukta etter hvert.

Ny tank

Skal du legge ned ny tank, ta kontakt med kommunen for utslippstillatelse og plassering. Du kan likevel ta en ekstra sjekk med oss om at vi har fått varselet når du har lagt ned en ny tank etter tillatelse fra kommunen.