Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

I Norge har alle boliger og boenheter plikt til å være tilknyttet offentlig renovasjon. Når det gjelder husholdningsavfall, er rammene for denne plikten regulert i forurensningsloven kapittel 5.

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven.

Bebygd grunneiendom, herunder også fritidseiendom (heretter kalt eiendom), hvor det kan oppstå avfall, omfattes av lovpålagt innsamling av husholdningsavfall.

Eier av eiendommen må ha minimum et renovasjonsabonnement for hver boenhet på eiendommen i samsvar med gjeldende gebyrregulativ, og blir med dette abonnent.

Abonnenten er ansvarlig for å skaffe seg beholder og å gi eventuell leietaker opplæring i kildesortering og øvrig bruk og vedlikehold av avfallsløsningene.

Hva ligger i renovasjonsgebyret

 • Innsamling av husholdningsavfall hver 14. dag
 • Innsamling fra returpunktene for glass og metall samt kildesortert avfall fra fritidsbolig
 • Utdeling av grønne, røde og blå poser til kildesortering
 • Optisk sortering av innsamlet avfall fra husholdningskundene (drift av Optibag sorteringsanlegg)
 • Levering av miljøfarlig avfall
 • Levering av elektrisk og elektronisk avfall
 • Gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene og drift av disse
 • Transport av avfall fra gjenvinningsstasjonene inn til regionmottaket i Ramnflauget
 • Vederlagsfri levering av sortert avfall med Reno-Vest-kortet
 • Sortering, kverning, pakking, pressing og lagring av alt avfall
 • Transport til sluttbehandlingsted
 • Sluttbehandlingsavgift

Administrasjon (informasjon, kundebehandling, fakturering, regnskap osv.)

 

Her finner du informasjon om bruksendring fra helårsbolig (enebolig eller våningshus) til fritidseiendom

Andøy kommune

Hadsel kommune