Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Hvorfor sortere?

Når du kildesorterer, spiller du på lag med naturen. Mye av det som kastes, kan på en eller annen måte brukes på nytt hvis det havner på rett sted. Miljøet blir vinneren ved at vi bruker mindre råvarer og energi, og slipper ut mindre klimagasser og miljøgifter. Du gjør derfor en viktig jobb om du sorterer riktig.

Alle har ansvar for eget avfall

Alle kommunene i Vesterålen har vedtatt Forskrift for husholdningsavfall og slam. Forskriften er fastsatt av kommunestyrene, og er hjemlet i ”Forurensningsloven”. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall og slam i kommunene.
I alle Reno-Vest sine eierkommuner er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall.
Alle abonnenter som omfattes av lovpålagt avfallsordning, er pliktig til å kildesortere avfallet.

Husholdningene skal sortere avfallet i følgende fraksjoner:

Grønn pose for matavfall

Rød pose for returpapir og lettkartong

Blå pose for ren og tørr plastemballasje
Vrengte handlenett til restavfall

Husholdningene kan hente sorteringsposer på matbutikker i Vesterålen. Avfall som ikke kan leveres i den ordinære avfallsbeholderen, leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Kundens plikter

Kunden har ansvar for renhold og vedlikehold av beholderen.
Kunden skal sørge for oppstillingsplass til beholderen, og om vinteren sørge for at adkomst og lokk er ryddet for snø, samt at adkomsten er sandstrødd ved behov.
På renovasjonsdagen skal oppstillingsplassen og beholderen være klargjort for tømming. Beholderen skal settes fram nærmest mulig vei med lokkets åpning ut mot veien.
Annen plassering kan gjøres etter avtale med renovasjonsselskapet.

Hentefrekvens og ekstra avfall

Beholderen for husholdningsavfall skal tømmes annen hver uke.
Renovatøren tømmer beholderen og setter den på plass inntil tre meter fra veien.
Beholderen legges ned på bakken dersom værforholdene tilsier det.
Ved levering av ekstra avfallsmengde skal avfallet sorteres på vanlig måte og leveres i forhåndsbetalt gul sekk.

Kunden må sette beholderen nærmest mulig vei seinest kl. 06.00 tømmedagen for å være sikker på innsamling.

Hele avfallsforskriften for:
Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes
Andøy