Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Gebyr-regulativ 2020

Alle priser er inkl. 25% mva og statlig deponiavgift

Minimumsgebyr pr.boenhet kr 3 518,- *

§3 Definisjoner

Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet, regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes èn bruksenhet per to hybler.

Beholderstørrelse           Årspris 
140 liter                                   kr 3 683,-
190 liter                                   kr 3 917,-
240 liter                                   kr 4 152,-
370 liter                                   kr 4 714,-
770 liter                                   kr 12 831,-
1000 liter                                kr 15 177,-

Adm./miljøtiltaksgebyr for hver kommune kommer i tillegg.

Ved flere boenheter i samme bolig:

§9 Krav til sortering mm av avfallet

Hver eiendom skal ha tilstrekkelig kapasitet (minimum 1 abonnement pr bruksenhet) på beholderen for hentefraksjoner av avfall. Abonnenten kan bestemme antall og størrelse på beholderen ut fra behov, men abonnenten har plikt til å melde inn alle bruksenheter på eiendommen til avfallsselskapet. Det skal ikke fylles mer i beholderen enn at lokket slutter tett til.

Feilsorteringsgebyr: kr 313,-

Deling beholder: (fradrag i renovasjonsgebyret) kr. 120,-

Hjemmekompostering: (fradrag i renovasjonsgebyret) kr. 239,-

Henting av beholder utover forskriftens definerte avstand: kr 724,- pr påbegynt 10 meter

Bytte av beholder: kr. 283,-

Hytte-/fritidshusrenovasjon:

 • Til samlingspunkt: kr. 1 500,-
 • med avfallsbeholder 140 liter: 1 500,-

Ekstra sekk (gulsekk):
Ved ekstra avfallsmengde hjemme 80 liters sekk kr: 100,- pr. stk

* Minimumsgebyret skal dekke:

 • Henting av avfall hver 14. dag
 • Grønne poser til matavfall
 • Røde poser til aviser, ukeblader og kartong/papp.
 • Blå poser til ren og tørr plastemballasje.
 • Transport av sortert avfall; matavfall til kompostering, papp, papir og plast til materialgjenvinning, restavfall (vrengte poser) til energiutnytting.
 • Gratis mottak, sortering og transport av miljøfarlig avfall (eks. EE-avfall, hvite- og brunevarer, PCB-vindu, CCA/kreosotholdig trevirke, eternitt etc)
 • Gratis mottak og sortering av hage/parkavfall, metall og div. avfallstyper
 • Reno-Vest-kortet: Husholdningskunder kan levere inntil seks kubikk tidligere avgiftsbelagt avfall gratis forutsatt at det er sortert
 • Administrasjon

Slam (fra slamavskillere hos private husholdninger)

Årssatser (tømming hvert 2.år)                                                       Inkl. 25% mva:

Pr leilighet e.l. med separat slamavskiller inntil 4m^3                        kr. 1 244,-
Pr. leilighet utover 1 på samme slamavskiller (inntil 4m^3)               kr.  546,-
Tillegg pr m^3 våtvolum i slamavskillere større enn 4m^3                kr.  344,-

Årssatser fritidsrenovasjon (tømming hvert 4.år)

Fritid inntil 4m^3                                                                                        kr. 622,-
Fritid pr leilighet utover 1                                                                          kr.  273,-

Årlig tømming

Tømming hvert år (slamavskiller inntil 4m^3                                      kr. 2 957,-
For tømming av større slamavskillere pr. m^3                                     kr.   439,-

AKUTT-TØMMING

Ekstratømming innenfor rute                                                                  kr. 3 143,-
Ekstratømming utenfor rute                                                                    kr. 5 353,-

 

 

Trykk her for å lese renovasjonsforskriften.